דף הנצחה למשיח בנצי ז”ל

(07/02/1932 – 19/06/1994)

    (

 – 

)

<< חזרה לאתר הנצחה בנצי משיחנולד: 7.2.1932 נפטר: 19.6.1994בנצי ידידי הטוב , כאח היית לי.ארבעים ושבע שנים שעשינו יחד. ואיך, איך נפרדים...אני עומד לידך, האמבולנס כבר בדרך... מצחך עדיין חם ... והתמונות רצות מעצמן..הנה שנינו נערים צעירים בקיבוץ מעברות פותחים תלמים ארוכים באדמות לכיש- מסביב שממה, הפדאיון אורב ואנו נציגים מקיבוצים שונים, מכינים את תשתית השדות לעתיד. אתה כדרכך מורכז בעבודתך, לא "מבזבז זמן" על דיבורים מיותרים, העבודה צריכה להיעשות ואתה איש עבודה היית מלידה.השנים עוברות וחיינו ממשיכים להתנהל בתלמים מקבילים. נישאים ומקימים בית באותו קיבוץ. ובמשך כל השנים האלו אנו גם שכנים, בית מאחורי בית... ושומרים קשר שנשזרו בו בחברים המשותפים בקיבוץ מעברות, אהבת המוזיקה ואהבת הקריאה המשותפת לשנינו.הקשר ביננו שעמד במבחן השנים כמו נוצק בדמותך, לעיתים מקורב ולעיתים מרוחק. תמיד בשקט, בלי להכביד. כפי שהיית בחייך אדם בתוך עצמו.ואני ממשיך ונזכר בהתמודדותך הארוכה גם המחלה האיומה הזו שדבקה בך שנעצה בך שיניה ובתקוותי כי בעקשנותך,דבקותך ובשקט האופייני לך תוכל לנצחה. ואני משתדל לסייע- רציתי שתזכה במשב רוח רענן ובאור השמש, רציתי שתזכה עוד לראות את יופיים של פרחי הקיץ. וכך הסעתי אותך חבר יקר בכסא הגלגלים בשבילי הקיבוץ בנסיון להזרים בך חום שיתן לך כוח במאבקך הקשה.גם בתקופה זו, הקשה בחייך, עמד הקשר ביננו והעניק לי כוחות בהתמודדות הקשה ואולי גם לך... זאת לא אדע...איש צנוע היית בנצי חברי.וגם מותך כמו התרחש בדמותך- בשקט בלי להכביד, עם תום יום החג הקיבוצי עצמת עיניך לנצח.נוח בשלום חבר יקר, זו היא סופה של ידידות ארוכת שנים אך לא פרידה.קברך כאן באדמת המקום היקר הזה יהיה, אני יודע, אחד מאותם קברים אותם אני פוקד באהבה מדי יום שישי.כך שבעצם אנו לא נפרדים.                                                                                                     איציק קדמי 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן